Youku

Youku Inc., trước đây Youku.com Inc., Làm kinh doanh như Youku, Là một Dịch vụ lưu trữ video có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Youku có trụ sở chính ở tầng thứ năm của Sinosteel Plaza tại Haidian, Bắc Kinh.