Tencent Video

Tencent Video là một trang web phát video trực tuyến của Trung Quốc, thuộc sở hữu của Tencent. Tính đến tháng 3 năm 2019, trang web này đã có hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên thiết bị di động, và 89 triệu người đăng ký. Tháng 4 năm 2011, Tencent Video chính thức ra mắt với một tên miền độc lập.