Mango TV

Mango TV là một doanh nghiệp Internet của Trung Quốc được điều hành bởi tập đoàn Mgtv.com, một công ty con của Mango Excellent Media. Mango TV được thành lập vào ngày 26 tháng 5 năm 2006 tại Trường Sa, Hồ Nam và sau đó quyết định sử dụng ‘Mango TV’ làm tiêu đề thương hiệu nền tảng video vào năm 2008.