KBS2

KBS2 là kênh phim truyện truyền hình và giải trí của hệ thống Korean Broadcasting System. Nó được biết đến với nhiều bộ phim drama và chương trình giải trí khác nhau. Kênh truyền hình này là kết quả của sự sáp nhập của Phát thanh Truyền hình Tongyang với KBS vào năm 1980.