GMM 25

GMM 25 là đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất của Thái Lan, trực thuộc công ty GMM Grammy. Kênh phát sóng lần đầu vào ngày 23 tháng 11 năm 2014, tập trung vào các chương trình phim truyện, ca nhạc, giải trí và tin tức dành cho giới trẻ.