Disney+

Disney+ là một dịch vụ video theo yêu cầu của Mỹ được sở hữu và điều hành bởi bộ phận Walt Disney Direct-to-Consumer & International của Công ty Walt Disney. Dịch vụ này đã được ra mắt tại Canada, Hoa Kỳ và Hà Lan vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 và được mở rộng sang Úc, New Zealand và Puerto Rico 1 tuần sau đó.