BS11

Nippon BS Broadcasting Corporation là một đài phát sóng truyền hình vệ tinh tư nhân ở Kanda, Tokyo, Nhật Bản. Nó là một đài truyền hình độc lập và là một công ty con của Bic Camera. Kênh truyền hình của nó là BS11 và cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 từng được gọi là BS11 Digital.